Ženy ve vědě

Ne vždy bylo samozřejmostí, aby ženy nosily dlouhé kalhoty a zastávaly mužská zaměstnání. Svou nezávislost i svoje místo ve světě mužů si musely doslova vybojovat.

Kvalifikované profesní uplatnění i vědecká kariéra žen již dnes, v jednadvacátém století, nikoho nepřekvapí, přesto jsou nadále výsostným územím mužů.

Ženy se na vědě podílely od dávných časů, ale stále celosvětově tvoří méně než 30 % výzkumných pracovníků napříč obory a čím výše šplháme po akademickém žebříčku, tím méně žen zde najdeme.

Stále jich však přibývá a dosahují vynikajících úspěchů. Jsou součástí mnoha vědních oborů, významně se podílejí na výzkumu a přichází s přelomovými výsledky. Díky nim se nesmazatelně zapisují do rozvoje české i světové vědy.

11. února slaví výzkumné instituce po celém světě Mezinárodní den žen a dívek ve vědě.

A tak už jistě tušíte, jaké téma si Krajánek vybral pro únorové číslo, ve kterém vám přestavíme i jednu nadějnou českou vědkyni, o níž v budoucnu jistě ještě mnohé uslyšíte.