Měsíčník určený zejména multilingvním dětem věkové kategorie 5−10 let žijícím v zahraničí. Časopis je primárně přizpůsobený specifikům multilingvních dětí mimo ČR, které jsou vystaveny češtině v omezené míře v rámci českých komunit či smíšených rodin v zahraničí.

Vyhraněné sekce jsou zaměřeny na řešení jazykových problémů, se kterými se pedagogové či rodiče při výchově v zahraničí setkávají.

Texty a rubriky mají zábavnou formou u dětí rozvíjet především jazykovou stránku, slovní zásobu, představivost a logické uvažování.

Na 36 stránkách najdete příběhy, komiksy, zábavné hry, úkoly, tvoření, vaření, ekologické okénko, básničky i různé zajímavosti. Unikátní je v tom, že neobsahuje žádnou reklamu. Celý obsah je věnovaný dětem. Veliký důraz klademe na vizuální stránku.

Časopis je jedinečný tím, že děti seznamuje s českými tradicemi a rozdíly v tradicích mezi Českou republikou a „zeměmi Krajánka“. Nechybí ani střípky z české historie, pověstí a legend či české stopy ve světě. V Krajánkově knihovně seznamujeme děti s klasickými i soudobými českými autory.

Materiály ve všech hlavních rubrikách jsou originální a tvořené na míru pro časopis Krajánek, případně vybrané z tvorby pro spřízněné pedagogické a logopedické projekty.

V současné době se na koncepci a obsahu podílí krajané ze 16 států na pěti světadílech: Turecko, Španělsko, Itálie, Řecko, Francie, Belgie, Holandsko, Německo, Švýcarsko, USA, Austrálie, Brazílie, Švédsko, Nový Zéland, Rakousko a ČR.

Významný podíl redakce jsou vyučující z krajanských spolků, novináři, spisovatelé, grafici, kreativní talenty a korektoři.

Přečtěte si nejnovější vydání v ISSU.